Značilnosti nadarjenih in talentiranih učencev
Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci ali mladostniki (vrtec, OŠ ali SŠ), ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na:

  • intelektualnem,
  • ustvarjalnem,
  • specifično akademskem,
  • vodstvenem ali
  • umetniškem področjuin poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

NISO HOMOGENA SKUPINA, NEKATERI IMAJO TUDI SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE ALI TEŽAVE PRI UČENJU!

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih se kažejo:
nezainteresiranost za šolo in šolsko delo, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, ni jih moč motivirati z običajnimi spodbudami, slaba pozornost in hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost,

Vpis novincev v 1. razred

Po 45. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

Po 48. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11) imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ SVETI TOMAŽ zajema naselja: Bratonečice, Gornji Ključarovci, Gradišče pri Ormožu, Hranjigovci, Koračice, Mala vas pri Ormožu, Mezgovci, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Savci, Sejanci, Senčak, Senik, Sv. Tomaž, Trnovci, Zagorje.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole vodi šolska svetovalna delavka Nataša Šuen.

KARIERNA ORIENTACIJA

Aktivnosti in pomembni datumi za vpis

Aktivnosti in pomembne datume, povezane z vpisom učencev 9. razreda v 1. letnik srednje šole, najdete TUKAJ.

Več o poklicih lahko preberete tukaj: opisi poklicev

Informacije glede vpisa v srednje šole

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/2017.