PRENOS DOKUMENTOV

1. Šolske potrebščine 2018/2019

Šolske potrebščine, učbeniki  in delovni zvezki  Prenos dokumenta

__________________________________________________________

2. Izbirni predmeti 2018/2019

Obvezni izbirni predmeti Prenos dokumenta

3. Subvencioniranje šole v naravi

Vloga za subvencioniranje šole v naravi  Prenos dokumenta

__________________________________________________________

4. Šolska dokumentacija

LDN OŠ Sveti Tomaž za šolsko leto 2018/2019 Prenos dokumenta
Publikacija za šolsko leto 2018/2019   Prenos dokumenta
Hišni red  Prenos dokumenta
Vzgojni načrt Prenos dokumenta
Pravila šolskega reda  Prenos dokumenta

___________________________________________________________

5. Status športnika, kulturnika, glasbenika

Pravilnik za pridobitev statusa  Prenos dokumenta
Vloga za pridobitev statusa  Prenos dokumenta

___________________________________________________________

6. Šolska prehrana

Pravila šolske prehrane  Prenos dokumenta
Prijavnica za šolsko prehrano Prenos dokumenta
Odjava šolske prehrane  Prenos dokumenta
ZUPJS  Prenos dokumenta

___________________________________________________________

7. Potek dela v OPB

Potek dela v OPB – zloženka 18/19  Prenos dokumenta

___________________________________________________________

8. Razno