5. RAZRED   6. RAZRED
Naravoslovni dnevi Naravoslovni dnevi
17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk
Januar 2018 Zdrava prehrana Maj 2018 Travnik
Junij 2018 Primorske rastline 16.1.2018 Šola v naravi
       
Kulturni dnevi   Kulturni dnevi
20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje Celo leto Šolske kulturne prireditve
Celo leto Šolske kulturne prireditve Neopredeljeno Življenje nekoč in danes
10. 2. 2017 Pust 10.11.2017 Gledališka predstava
       
Športni dnevi Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod 4. 9. 2017 Pohod, plavanje
Oktober 2017 Kros in evakuacija 17. 1. 2018 Zimski športi
Maj 2018 Atletski mnogoboj 18.1.2018 Šola v naravi – smučanje
Junij 2018 Plavanje 26. 4. 2018 Atletski mnogoboj
Junij 2018 Pohod 14. 6. 2018 Igre z žogo
       
Tehniški dnevi Tehniški dnevi
November 2015 Vrečka za copate 26. 1. 2018 Izdelava pustnih mask
December 2015 Babice in dedki so mi povedali 10. 2. 2018 Pust
Februar 2016 Izdelovanje pustnih   mask 19.1.2018 (ŠVN) Moja čudovita naprava v letu 2050
Maj 2016 Konstruiranje modelov z različnimi gonili 15. 3. 2018 Les je lep
EKSKURZIJA EKSKURZIJA
Junij 2016 Primorska, Kras 19.1.2018, Dravska dolina