7. RAZRED   8. RAZRED
Naravoslovni dnevi Naravoslovni dnevi
29.9.2018 Biotska pestrost 29.9.2017 Biotska pestrost
17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 27. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk
Oktober 2017 Gozd Po dogovoru Zdravstvena vzgoja
       
Kulturni dnevi Kulturni dnevi
Celo leto Šolske kulturne prireditve Celo leto Šolske kulturne prireditve
Neopredeljeno Življenje nekoč in danes Neopredeljeno Življenje nekoč in danes
20. 4. 2015 Gledališka predstava
10.11.2017
Gledališka predstava
       
Športni dnevi Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod, plavanje 4. 9. 2017 Pohod, plavanje
29. 9. 2017 Življenje v naravi 29. 9. 2017 Življenje v naravi
17. 1. 2018 Zimski športi 17. 1. 2018 Zimski športi
26. 4. 2018 Atletski mnogoboj 26. 4. 2018 Atletski mnogoboj
14. 6. 20168 Igre z žogo 14. 6. 2018 Igre z žogo
       
Tehniški dnevi Tehniški dnevi
26. 1. 2018 Izdelava pustnih mask 12. 10. 2017 Načrtovanje »Go – car – go«
10. 2. 2018 Pust 26. 1. 2018 Izdelava pustnih mask
22. 3. 2018 Izdelek iz umetne mase 10. 2. 2018 Pust
21.6. 2018 Izdelava pručke Maj 2018 Go – car – go; Ptuj
EKSKURZIJA   EKSKURZIJA
25. 4. 2017 Sela, Velenje, Logarska dolina 25. 4. 2017 Sela, Velenje, Logarska dolina