Merila za ocenjevanje na 7. srečanju GO-CAR-GO_2016