Elektronska pošta

Arnes AAI
Delo v spletnih učilnicah
 1. Arnes učilnice (Moodle) za katere smo za vse pedagoške dalavce organizirali v povezavi z Arnesom 8 urno izobraževanje pred pričetkom šolskega leta. Vsa gradiva so dostopna na sledečih straneh (oznaka SU pomeni spletne učilnice):
  1. https://podpora.sio.si/arnes-ucilnice-uporabniski-vodic-in-videovodici/
  2. https://sio.si/vodici/moodle/

Na podlagi vprašanj staršev ali učencev smo na šoli posneli sledeče video vodiče:

 1. Kako se vpisati v SU in si nastaviti v profilu e-poštni račun.
 2. Kako si spremeniti geslo AAI računa.
 3. Kako obnoviti pozabljeno geslo AAI računa.
 4. Oddaja slike kot pdf preko mobilne aplikacije Moodle mobile in programa Simple scanner.
 5. Izvoz dokumenta iz Worda v PDF in to datoteko naložiti preko računalnika.

Na podlagi vprašanj učiteljev smo na šoli posneli sledeče video vodiče:

 1. Dodajanje poglavja v SU.
 2. Vstavljanje Socrative kviza v SU.
 3. Vdelava Padleta v SU.
 4. Objava vira in naloge v SU.
 5. Metode vpisa v SU.
 6. Ročno dodajanje uporabnikov v SU.
 7. Nastavljanje oddaje naloge v SU.
 8. Uporaba foruma v SU.
 9. Sestavljanje kviza v SU.
 10. Nastavitev podaljšanega časa kviza v SU za učence s podaljšanim časom.
 11. Vsebinska prilagoditev kviza za določeno skupino ali učenca.
 12. Odklepanje SU.
 13. Uvoz dejavnosti ali virov iz druge SU.
 14. Omejitev dostopa na skupino v SU.
 15. Kopiranje izvorne kode v SU.
 16. Izpis učencev iz SU in menjava vstopnega gesla.
 17. Izdelava obogatenih aktivnosti H5P.
 18. Pretvorba tiskane naloge iz učbenika ali DZ v digitalno obliko in objava znotraj kviza v SU
 19. Ustvarjanje hiperpovezave brez predoglednega okna znotraj strani
 20. Kako dodati lekcijo in ji vdelati interaktivno h5p vsebino in le to narediti skrito udeležencem.
 21. Spreminjanje vrstnega reda poglavji, mešanje vprašanj v kvizu in dodajanje splošnega odziva na dosežene % po koncu rešenega kviza.
 22. Dodajanje ocenjevalne lestvice po meri
 23. Namestitev in uporaba brskalnika Safe Exam Browser.
 24. Pregled ocen v spletni učilnici in nastavitve H5P aktivnosti za oceno.

 

 1. Arnes Zoom gradivo je na volji na sledeči strani:
  1. https://podpora.sio.si/videokonference-zoom-webinar-7/
  2. Navodila za povezavo v Zoom srečanje za starše ali učence.

Na podlagi vprašanj učiteljev so bili posneti še naslednji video vodiči:

 1. Varnostne nastavitve v Zoomu pred srečanjem.
 2. Varnostne nastavitve znotraj Zoom srečanja.
 3. Generiranje poročila opravljene ankete (Polls) v Zoomu.
 4. Posodobitev namizne aplikacije Zooma.

 

Poleg teh dveh osnovnih orodij učitelji in učenci za izvajanje pouka na daljavo uporabljajo še nekatera druga podporna orodja:

 1. Office 365, ki ga uporabljamo na podlagi pogodbe med MIZŠ in Microsoftom. Navodila za uporabo so na voljo na sledečih straneh:
  1. microsoft.com/sl-si/office

Na podlagi vprašanj učiteljev ali učencev smo na šoli pripravili zbirnik video vodičev:

 1. Vpis v Oblak 365 in namestitev Office 365.
 2. Odstranitev Office 365.
 3. Izdelava urnika pouka na daljavo v Wordu.
 4. Izdelava kazala vsebine v Wordu.
 5. Vpis v Onedrive in osnovna uporaba.
 6. Samodejno shranjevanje različice dokumenta.
 7. Skupna raba datotek v Onedrive-u.
 8. Analiza kahoot rezultatov v Excelu za posameznega učenca.
 9. Kako namestiti Office 2019.
 1. Arnes splet uporablja šola in nekateri učitelji predvsem za osnovna obvestila staršem. Osnovno gradivo za uporabo je na voljo na sledečih straneh:
  1. http://delavnica.splet.arnes.si/arnes-splet/
  2. https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-splet/

V podporo učiteljem so bili pripravljeni sledeči video vodiči:

 1. Ustvarjanje prvega spletišča.
 2. Povrnitev Classic editorja v DIVI predlogi.
 3. Dodajanje predstavnostnih datotek.
 4. Uporaba vtičnika Deligtful downloads.
 5. Vključevanje Padleta v Arnes splet.
 6. Dodajanje podmenija v spletišče.
 7. Vdelava videoposnetka v spletišče.
  1. V namen lažje komunikacije med učenci in učitelji preko e-pošte, so bili posneti sledeči vodiči:
   1. Kako pisati e-pošto učitelju.
   2. Vstavljanje hiperpovezave v Gmail.
   3. Preusmeritev Arnesove e-pošte na gmail.
  2. Z namenom snemanja video razlage, so učiteljem na voljo sledeči vodiči:
   1. Bogatim posnetke razlage z interaktivnimi elementi, ki spodbujajo miselno aktivnost-učenje – razlaga programa Active Presenter
   2. Uporaba aplikacije kamera znotraj Windows 10.
   3. Kalibracija zvoka s programom Active presenter.
   4. Nalaganje videa na video.arnes.si
   5. Nalaganje videa na Youtube.
  3. Zvok lahko hitro posnamete tudi z orodjem Audacity in ga normalizirate ter očistite šumov.
  4. Za pošiljanje velikih datotek lahko učitelji ali učenci uporabljajo Arnes Filesender.
  5. Poleg kviz orodij v SU, učitelji uporabljajo tudi nekatera druga orodja, med katerimi smo posneli navodila za:
   1. Kahoot – ustvarjanje challenge v primeru pouka na daljavo.
   2. Google obrazce – dodajanje skupne uporabe med učitelji.
(Skupno 220 obiskov, današnjih obiskov 1)