Teden digitalnega izobraževanja je potekalo med 21. 11.  2022 in 25. 11. 2022 na daljavo. 

Teden digitalnega izobraževanja

Ponedeljek,  21. 11. 2022 med 19. in 20. 30 uro

Šola in sodobne tehnologije: perspektive, izzivi, dileme ​ izr. prof. dr. Damijan Štefanc, UL FF​

 • Učitelj kot moderator, ne kot podajalec snovi
 • Tehnologija je tudi manipulativna – fake News
 • Meja med tem kaj je res in kaj ni res je vse bolj zabrisana
 • Živimo v svetu alternativnih dejstev
 • Zmožnost tehnologije, da nas zasuje z informacijami, med katerimi težko ločujemo verodostojne od potvorjenih informacijah
 • Učitelj bo postajal pomembnejša figura za verodostojnost znanja
 • Digitalizaciji ne bomo zmožni ubežati
 • Učitelj opravlja ključno vlogo v procesih, pomembni odnosi učitelj učenec

Ogled videa delavnice

Izobraževanje nekoč, danes in jutri ​ Tomaž Žigon, BIC Ljubljana, Nika Saksida in Luka Ribič, Pedagoška fakulteta v Ljubljani ​

Nekoč

 • Oprema, spretnosti in kompetence, varnost, znanstveni članki in dostop do literature
 • En računalnik na razred – 2000 7 računalnikov na 100 učencev
 • Dostop do spleta slab-
 • Četrtina gospodinjstev do spleta leta 2001
 • Znanje uporabe interneta: največ kompetenc za program Word
 • Varnost na internetu: postopoma vedno večji problem, uporaba telefonov
 • 2001- največ nastrojenega vedenja na medmrežju se pojavlja med vrstniki
 • Iskanje znanstvene literaure: 2001 objavljanje na spletu ni kontrolirano, influencerji imajo velik vpliv na ljudi, še posebej na mladino

Danes

 • je izobražen tisti, ki obvlada digitalne kompetence
 • Za vključitev ikt vsebine potrebujemo več časa, zato se zanjo učitelji ne odločajo
 • Učenci veliko uporabljajo digitalnih orodij, to ne pomeni, da so digitalno pismeni, je lažna, površna
 • Iskanje informacij: kritično vrednotenje informacij. Podatke vedno preverja pravilno iskanje virov informacijo v učbeniku
 • Danes otrok nima varnosti, smo ogroženi
 • Digitalne kompetence se spreminjajo s časom, z vzgajanjem in izobraževanje jih lahko dosegamo

Jutri

 • Nujna integracija učnih pripomočkov za dvig digitalne kompetentnosti
 • Konstantna spremembe tehnologij
 • Posodobitev okvirov digitalnih kompetenc
 • Robotizacija
 • Pravilno iskanje virov informacij, kritično mišljenje, samostojno raziskovanje, vrednotenje informacij
 • Nujni premiki v šolstvu- počasno prilagajanje družbenim spremembam
 • Samostojnost, motivacija za delo, medsebojno spoštovanje, poudarek na motivaciji za delo,
 • Posnetek večera bo objavljen v spletni učilnici

Ogled videa predavanja

Torek 22. 11. 2022 med 19. in 20.30 uro

Vodenje strokovnih delavcev za sodelovalno delo ​ Edvard Vrabič, OŠ Kozara Nova Gorica

 • Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami
 • Spletna zbornica v Moodlu
 • Vključeno v SZ tudi administrativno delo
 • Ofice 365 in sodelovalno delo
 • Sporočanje o odsotnosti z dela- ravnatelj, računovodkinja in tajnica
 • Hibridno beleženje delovnega časa-elektronsko in v SAOP
 • Javljanje odsotnosti preko 1 KA
 • Evidenca delovnega časa v Sharepointu

Ogled videa predavanja

Od ideje do predmeta – s katerim orodjem?  ​ Samo Žerjal, OŠ Kozara Nova Gorica​

 • Načrtovanje izdelave predmeta pri TIT
 • Uporaba orodja Jamboard– googlova aplikacija – bližnjica 
 • Canva- izdelaj plakat o varstvo pri delu-spletno orodje za grafično oblikovanje – Canva 
 • QCAD- NAMESTO CICICADA- povezava 
 • Sketchup free

Ogled videa predavanja

Načrtovanje in vpeljava digitalnih naprav in virov v proces ​ poučevanja v OŠ z NIS   ​ Vito Dundek, OŠ Negova

Ogled videa predavanja

Sreda, 23. 11. 2022

Si (ne)varen na spletu? Bodi odgovoren…     ​ mag. Irena Gole, OŠ Bršljin​- kompetenca odgovorna raba

 • Ali se z učenci pogovarjamo o nevarnosti na spletu?
 • Kompetenca varnost
  • Tehniški dan varni internet v 1. razredu
 • Namen uporabe, digitalni oddih, največ 2 uri na dan, čas preživet z elektronskimi napravami
 • Ogled animiranih risank na strani Save.si
 • Ustvarjanje piktografov, igric, refleksija
  • Tehniški dan varni internet 2. razred
 • Izražanje čustev in občutij
 • Ogled risank, pogovarjanje o čustvih, izdelava kock čustev
  • Tehniški dan varni internet 3. razred
 • Digitalna identiteta in varovanje zasebnosti
 • Preverjanje gesel na spletni strani
  • Tehniški dan varni internet 4. in 5. razred
 • Ogled videoposnetka, varnost na spletu 
 • Manifest za nesovražno komunikacijo
 • Pedagoško kolo- vrednotenje določene situacije
 • SAMR model- zamenjava,

Pogovor z mlajšim otrokom o spletnih vsebinah      ​ Darija Hohnjec, Vrtec Rogaška Slatina ​

 • Pri igrah ogromno preveč uporaba telefona
 • Veliko preveč uporabljanja telefonov in tablic pri igrag 3,4 leta starosti otrok
 • Kompetence:
 • Rešitev za težave save.si,  spletno oko

Ogled videa predavanja

Četrtek, 24. 11. 2022

Naj živijo ribe (Eko mulci rešujejo svet s pomočjo tehnologije)         ​ Nina Jelen, OŠ Ivana Skvarče ​

 • Nearpod- orodje za poučevanje kritičnega mišljenja- Nearpod.com
 • Zelo dobro orodje

Ustvarjanje zgodb s pomočjo digitalne tehnologije         ​ Alenka Stegnar, OŠ Franceta Prešerna  in Tanja Müller, ZRSŠ​

 • com
 • pixton.com- za izdelovanje stripov, oblikovanje razredne slike,
 • Ustvarjanje plakatov s programom Canva
 • Book kreator– program za ustvarjanje knjig

Ogled videa predavanja

Petek 25. 11. 2022

Ogled videa predavanja

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)